Koiora, Kaupae 2, 2017

1 91157M SUPERVISOR S USE ONLY Koiora, Kaupae 2, M Te whakaatu māramatanga ki te rerekētanga ā-ira me te huringa 2.00 i te ahiahi Rāapa 22 Whiringa-ā-...
Author:  Rolf Townsend

0 downloads 15 Views 709KB Size

Recommend Documents

1 90928M SUPERVISOR S USE ONLY Koiora, Kaupae 1, M Te whakaatu māramatanga ki ngā ariā koiora e pā ana ki te hurihanga ora o ngā tipu whaipua 9.30 i t...

1 LCALCMF 990 Tunki, Kupe, i te t Rāpre Whiring-ā-rngi 07 TE PUKAPUKA O NGĀ TIKANGA TĀTAI ME NGĀ TŪTOHI mō 9577M, 9578M me 9579M Tirohi tēnei pukpuk h...

1 See back cover for an English translation of this cover SUPERVISOR S USE ONLY Mātauranga Pakihi, Kaupae 2, Te whakaatu māramatanga ki te āhua o tā t...

1 See back cover for an English translation of this cover SUPERVISOR S USE ONLY Mātauranga Pakihi, Kaupae 2, Te whakaatu māramatanga ki ngā whakahaere...

1 See back cover for an English translation of this cover MR Ngā Kōrero o Mua, Kaupae 2, Te ārohi i ngā taunaki o ngā mātāpuna o ngā kōrero o mua 9.30...

1 91392M SUPERVISOR S USE ONLY Te Mātauranga Matū, Kaupae 3, M Te whakaatu māramatanga ki ngā mātāpono taurite i ngā pūnaha waiwai 2.00 i te ahiahi Rā...

1 91164M SUPERVISOR'S USE ONLY Te Mātauranga Matū, Kaupae 2, M Te whakaatu māramatanga ki te honohono, te hanga, ngā āhuatanga me ngā huringa pūngao 9...

1 2 See back cover for an English translation of this cover M R Ngā Kōrero o Mua, Kaupae 2, Te ārohi i ngā taunaki o ngā mātāpuna o ngā kōrero o mua W...

1 See ck cover for n English trnsltion of this cover LCALCMF 9908 Tunki, Kupe, i te t Rātū 8 Whiring-ā-rngi 0 TE PUKAITI O NGĀ TIKANGA TĀTAI ME NGĀ TŪ...

1 90944M SUPERVISOR S USE ONLY Pūtaiao, Kaupae 1, M Te whakaatu māramatanga ki ngā āhuatanga o te waikawa me te pāpāhua 9.30 i te ata Rāpare 15 Whirin...